De-a valma…

Manuale matematica clasa a V-a 2017-2018, a VI-a 2018-2019, a VII-a 2019-2020, a VIII-a 2020-2021 18 August 2017

Filed under: Amestecate,FREE DOWNLOAD,Resurse — Sorin Borodi @ 5:30
Tags: , , , , , , , , , , ,

joaca_memo_tuter


Clasa a V-a

Editura        Pdf        Digital      Planificare

Aramis        link          link 

Art                link          link            link 

CD Press     link          link            link 

Corint          link          link            link 

IDEE             link          link            link 

Intuitext      link          link            link   

Sigma           link          link            link

Compemdiul editat de minister


Clasa a VI-a            

Editura         Pdf

EDP        N.Ghiciu, F.A.Enea, E.Iancu, M.Popescu, V.Rusu

EDP         D.Linţ, M.Linţ, M.Zaharia, D.Zaharia


Clasa a VII-a

Editura        Pdf      Digital     Planificare

Sigma          link        link           link

Litera           link        link           link

Intuitext      link        link           link

Corint


Clasa a VIII-a

Litera           

Manual pdf

Manual digital

Planificare

Ghidul profesorului

Intuitext      

Manual pdf

Manual digital

CD Press     

Manual pdf

Manual online

Ghidul profesorului


banner_site

 

Proba “cu 9” 4 August 2017

Filed under: Amestecate,FREE DOWNLOAD,Resurse — Sorin Borodi @ 8:35
Tags: , , , , , ,

 

Lunulele lui Hipocrate 2 August 2017

Filed under: Amestecate,FREE DOWNLOAD,Resurse — Sorin Borodi @ 5:30
Tags: , , , , ,