De-a valma…

Profesorul Hänsel şi învăţătoarea Gretel vor fi trimişi la pădure, pentru descentralizare, de către tatăl lor,Ministerul. Zgripţuroaicele din primării stau cu lopata pregătită…. 20 April 2009

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 11:51
Tags: , , , , ,

goanga

“Învăţământul este prioritate naţională” biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif,prevede ,plin de emfază, un articol de lege. Prioritate la care vor fi chemaţi să vegheze primari cu mai multe sau mai puţine clase, căci vorba aia,sunt de-ai noştri ,dintre noi şi pentru noi.

Asemeni copilaşilor din poveste,educaţia va fi lăsată pradă fiarelor sălbatice care mişună prin pădurile din “teritoriu”. Un sector aşa-zis “strategic” va  ajunge pe lopata vrăjitoarelor scared07.gif din democraticele primării, în care cvasi-majoritatea posturilor sunt ocupate pe bază de turtă dulce .Tot ce a mai rămas neatins de legile pieţei (ad litteram !) va fi aruncat în cuptor, pentru a face loc armatelor de nepoate semi-alfabetizate.

Vai, nene vânătorule ,unde eşti ? Sau am încurcat poveştile……

E drept că nici Hänsel şi Gretel nu mai sunt cei de altădată !

confused06.gif

 

Moment vesel la care limba se poate împletici,chiar de lemn fiind…. 8 February 2009

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 7:50
Tags: , , , , , ,

Criterii de evaluare a activitatii la ore –prima propunere MECI

A. Evaluarea competentelor de comunicare si relationale:
 1. Atmosfera de învatare (comunicarea cadru didactic – elev): -realizarea interactiunii principiale dintre profesor si elevi/ elev-elev; -stimularea elevilor pentru exprimarea si sustinerea ideilor, opiniilor si a punctelor de vedere proprii; -crearea unei atmosfere de învatare, care sa solicite participarea tuturor elevilor la discutie, prin accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiv-educativ; -utilizarea unor strategii adecvate de formare a grupurilor, flexibile, adaptabile la fiecare tip de lectie; -valorificarea teoriei inteligentelor multiple în realizarea activitatilor în echipa si asigurarea succesului scolar al fiecarui elev; -respectarea diversitatii culturale a elevilor; -motivarea elevilor în vederea implicarii lor în activitatea de învatare pe tot parcursul vietii; -asigurarea igienei activitatii intelectuale si fizice practicate în activitatea scolara;

2. Comunicarea între cadrele didactice care predau la aceeasi clasa/ scoala -;colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuitatii între anii de studiu/ciclurile de învatamânt; -;preluarea informatiilor relevante despre evolutia fiecarui elev de la celelalte cadre didactice, pentru a determina integrarea elevilor în mediul scolar si social; -;comunicarea permanenta cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizarii demersului didactic;

3. Comunicarea cadrului didactic cu familiile elevilor -;informarea periodica a familiei despre evolutia scolara a elevului, comportamentul social al acestuia etc. -;solicitarea de date suplimentare despre comportamentul copilului în mediul familial, atitudinea acestuia fata de învatare, alte informatii suplimentare, pentru o cunoastere complexa a personalitatii acestuia; -;dezvoltarea parteneriatului scoala – familie pentru înlaturarea esecului scolar si pentru asigurarea integrarii sociale a elevului; -;informarea familiei cu privire la crearea la elevi a unei motivatii adecvate pentru învatare; -;prezentarea modelului social la care se raporteaza scoala, în activitatea de predare – învatare – evaluare; -;tratarea familiei elevului ca pe un partener în educatie si consilierea acesteia cu privire la relatia dintre factorii educationali: scoala – societate – familie;

B. Proiectare si planificare: -întocmirea documentelor de planificare – proiectare cu respectarea programelor scolare în vigoare; -;utilizarea strategiilor de învatare prin cooperare; -;asigurarea caracterului interdisciplinar în activitatea de predare-învatare-evaluare; -monitorizarea si ajustarea instruirii în functie de nevoile/posibilitatile elevilor; -adaptarea manualelor la specificul colectivului de elevi (propunerea unor materiale ce faciliteaza aplicarea curriculum-ului, facându-l mai accesibil pentru elevi); -utilizarea unor mijloace diverse pentru proiectarea activitatilor de învatare, în vederea stimularii creativitatii elevilor; -identificarea resurselor umane si informationale adecvate continuturilor; -stabilirea clara a obiectivelor fiecarei activitati didactice si monitorizarea îndeplinirii acestora, prin gestionarea judicioasa a bugetului de timp; -utilizarea în activitatea de predare-învatare a materialelor didactice adecvate si existente/confectionate; -aplicarea inovarii în domeniul didacticii disciplinei; -folosirea tehnicilor de tratare diferentiata si de individualizare a predarii – învatarii – evaluarii; -urmarirea realizarii competentelor-cheie, în functie de fiecare disciplina de studiu; -asigurarea ofertei de curriculum optional pe baza solicitarilor elevilor, prin valorificarea competentelor cadrului didactic;

C. Asigurarea si valorizarea resurselor: -;utilizarea mijloacelor de învatamânt, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice adecvate particularitatilor de vârsta ale elevilor, nivelului de dezvoltare intelectuala si continuturilor activitatilor planificate -;elaborarea/confectionarea materialului didactic, a mijloacelor de învatamânt si a auxiliarelor didactice, având în vedere functiile pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca; -;amenajarea mediului educational în conformitate cu tipul de activitate desfasurata, pentru asigurarea unei activitati eficiente -;adaptarea demersului didactic în vederea asigurarii progresului scolar prin valorificarea potentialului individual al fiecarui elev; -;implicarea familiei si a comunitatii în activitati de amenajare a spatiului educational; -;stimularea copiilor în vederea participarii la propria lor formare si dezvoltare; -;identificarea si aplicarea masurilor adecvate de diminuare a esecului scolar si pentru stimularea performantelor individuale, raportate la potentialul propriu fiecarui copil; -;colaborarea directa între cadrele didactice de la clasa pentru respectarea echilibrului între munca independenta si timpul liber al elevului; -;respectarea curbei de efort a elevilor în cadrul orelor de curs; -;alcatuirea si gestionarea eficienta si permanenta a bazei de date privind elevii; -;centrarea activitatii didactice pe elev; -;aplicarea unor tehnici adecvate de comunicare cu elevii care manifesta probleme speciale (copii cu cerinte educationale speciale, copii provenind din grupuri dezavantajate etc.).

D. Evaluarea -;elaborarea criteriilor si modalitatilor de evaluare adecvate atât continuturilor, cât si obiectivelor propuse; -;aplicarea tipurilor de evaluare adecvate, asigurând cuantificarea periodica a progresului scolar individual si sustinerea motivatiei pentru învatare; -;utilizarea unor tehnici alternative de evaluare (co-evaluarea si autoevaluarea); -;consemnarea cu regularitate si obiectiv a tuturor elementelor importante din fisa psihopedagogica individuala a fiecarui elev, în vederea monitorizarii dezvoltarii scolare a acestuia; -;corelarea cerintelor programelor scolare cu modalitatile de evaluare; -;monitorizarea progresului scolar, în functie de potentialul individual al fiecarui elev; -;regândirea demersului didactic si ajustarea acestuia în functie de rezultatele obtinute de elevi în procesul de evaluare; -;aplicarea unor tehnici de evaluare adaptate elevilor cu cerinte speciale, cu respectarea standardelor programei scolare; -;asigurarea unei evaluari cu respectarea principiilor docimologice si a eticii profesionale.

 

Cin’ sa fie baietii rai care baga bete in roatele educatiei ? 22 August 2008

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 0:49
Tags: , , ,

Exista opinia,raspandita printre unii profesori,ca marasmul in care se afla invatamantul ar fi consecinta unor actiuni intentionate,subtil coordonate din umbra.Cunoasteti cu totii aceste idei vehiculate:mai usor “exploatezi” o comunitate compusa din indivizi needucati,neinformati etc.Nu e cazul sa reiau aici acest gen de argumentatie.
Alte pareri sustin ca ….da,exista o actiune concertata de subminare,dar care este orchestrata din exterior.Mai direct spus,Europa ne-ar vrea prosti,pentru a nu cuteza a fi altceva decat o mana ieftina de lucru si o piata comoda de desfacere.
Ce sa spun,am intalnit chiar si argumentul ca aceasta atitudine voit rautacioasa (asa zic partizanii teoriei !) a Europei vis-a-vis de invatamantul nostru ar avea la origine un anumit soi de “ciuda”,mai veche,ca vezi-doamne de ce elevii nostri luau asa multe premii (chiar asa ?)la Olimpiade internationale etc.

Sa nu-i uitam si pe cei ce nu dau doi bani pe aceste “teorii ale conspiratiei” si care cred ca starea actuala a invatamantului este numai si numai consecinta nepriceperii celor ce au fost / sunt la timonă.
Asadar,cin’ sa fie,cin’ sa fie ?Masoneria,KGB-ul,Mossadul,CIA,Partidele autohtone sau pur si simplu,nu e nimic de dibuit prin zonă ?

http://sorinborodi.ro

 

Teze matematica 4 May 2008

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 5:54
Tags: , , , , ,

Aici puteti pune intrebari.