De-a valma…

Învăţământul este o rablă ruginită, dar doamna ministru vrea să-i dea blană… 9 July 2019

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 15:20
Tags: , , , , , ,

Articolul este aici.

Sorin_Borodi

 

 

Despre sindicatele din educaţie 30 November 2013

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 8:57
Tags: , , ,

Iată o mostră din preocupările sindicatelor din educaţie.

“În 25 ian. 2013 Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământul preuniversitar – Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ – au stabilit calendarul şi agenda temelor aflate în discuţie ” (sursa)

pricopie

Peste o lună şi ceva a apărut şi “fructul” acestei întâlniri: OUG 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 13 martie 2013 (sursa)

Sună pompos, nu? Aşa e, reiese chiar şi din preambulul acestei OUG:

pricopie
“Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ, a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ[…]”

Ştiţi ce conţine această OUG?
Un Articol unic:. Art. 263, alin. (10) din Legea Educaţiei, (care conţinea acest text, sublinierea mea:
Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică de predare, […]”)

este modificat astfel:

  1. La articolul 263, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „(10)Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ,[…]
  2. La articolul 263, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
    „(101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz.“
    ……………………………………………………………………….

pricopie

Gata. Asta a fost Ordonanţa.
Sper că s-a înţeles. Lupi şi oi, într-o dulce fraternitate. Din aceeaşi categorie cu reţinerea cotizaţiei sindicale pe statul de plată.
……………………………………………………………………….
Restul e tăcere. Şi puţină gargară, pentru ţugulanii de rând.

 

Moment vesel la care limba se poate împletici,chiar de lemn fiind…. 8 February 2009

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 7:50
Tags: , , , , , ,

Criterii de evaluare a activitatii la ore –prima propunere MECI

A. Evaluarea competentelor de comunicare si relationale:
 1. Atmosfera de învatare (comunicarea cadru didactic – elev): -realizarea interactiunii principiale dintre profesor si elevi/ elev-elev; -stimularea elevilor pentru exprimarea si sustinerea ideilor, opiniilor si a punctelor de vedere proprii; -crearea unei atmosfere de învatare, care sa solicite participarea tuturor elevilor la discutie, prin accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiv-educativ; -utilizarea unor strategii adecvate de formare a grupurilor, flexibile, adaptabile la fiecare tip de lectie; -valorificarea teoriei inteligentelor multiple în realizarea activitatilor în echipa si asigurarea succesului scolar al fiecarui elev; -respectarea diversitatii culturale a elevilor; -motivarea elevilor în vederea implicarii lor în activitatea de învatare pe tot parcursul vietii; -asigurarea igienei activitatii intelectuale si fizice practicate în activitatea scolara;

2. Comunicarea între cadrele didactice care predau la aceeasi clasa/ scoala -;colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuitatii între anii de studiu/ciclurile de învatamânt; -;preluarea informatiilor relevante despre evolutia fiecarui elev de la celelalte cadre didactice, pentru a determina integrarea elevilor în mediul scolar si social; -;comunicarea permanenta cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizarii demersului didactic;

3. Comunicarea cadrului didactic cu familiile elevilor -;informarea periodica a familiei despre evolutia scolara a elevului, comportamentul social al acestuia etc. -;solicitarea de date suplimentare despre comportamentul copilului în mediul familial, atitudinea acestuia fata de învatare, alte informatii suplimentare, pentru o cunoastere complexa a personalitatii acestuia; -;dezvoltarea parteneriatului scoala – familie pentru înlaturarea esecului scolar si pentru asigurarea integrarii sociale a elevului; -;informarea familiei cu privire la crearea la elevi a unei motivatii adecvate pentru învatare; -;prezentarea modelului social la care se raporteaza scoala, în activitatea de predare – învatare – evaluare; -;tratarea familiei elevului ca pe un partener în educatie si consilierea acesteia cu privire la relatia dintre factorii educationali: scoala – societate – familie;

B. Proiectare si planificare: -întocmirea documentelor de planificare – proiectare cu respectarea programelor scolare în vigoare; -;utilizarea strategiilor de învatare prin cooperare; -;asigurarea caracterului interdisciplinar în activitatea de predare-învatare-evaluare; -monitorizarea si ajustarea instruirii în functie de nevoile/posibilitatile elevilor; -adaptarea manualelor la specificul colectivului de elevi (propunerea unor materiale ce faciliteaza aplicarea curriculum-ului, facându-l mai accesibil pentru elevi); -utilizarea unor mijloace diverse pentru proiectarea activitatilor de învatare, în vederea stimularii creativitatii elevilor; -identificarea resurselor umane si informationale adecvate continuturilor; -stabilirea clara a obiectivelor fiecarei activitati didactice si monitorizarea îndeplinirii acestora, prin gestionarea judicioasa a bugetului de timp; -utilizarea în activitatea de predare-învatare a materialelor didactice adecvate si existente/confectionate; -aplicarea inovarii în domeniul didacticii disciplinei; -folosirea tehnicilor de tratare diferentiata si de individualizare a predarii – învatarii – evaluarii; -urmarirea realizarii competentelor-cheie, în functie de fiecare disciplina de studiu; -asigurarea ofertei de curriculum optional pe baza solicitarilor elevilor, prin valorificarea competentelor cadrului didactic;

C. Asigurarea si valorizarea resurselor: -;utilizarea mijloacelor de învatamânt, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice adecvate particularitatilor de vârsta ale elevilor, nivelului de dezvoltare intelectuala si continuturilor activitatilor planificate -;elaborarea/confectionarea materialului didactic, a mijloacelor de învatamânt si a auxiliarelor didactice, având în vedere functiile pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca; -;amenajarea mediului educational în conformitate cu tipul de activitate desfasurata, pentru asigurarea unei activitati eficiente -;adaptarea demersului didactic în vederea asigurarii progresului scolar prin valorificarea potentialului individual al fiecarui elev; -;implicarea familiei si a comunitatii în activitati de amenajare a spatiului educational; -;stimularea copiilor în vederea participarii la propria lor formare si dezvoltare; -;identificarea si aplicarea masurilor adecvate de diminuare a esecului scolar si pentru stimularea performantelor individuale, raportate la potentialul propriu fiecarui copil; -;colaborarea directa între cadrele didactice de la clasa pentru respectarea echilibrului între munca independenta si timpul liber al elevului; -;respectarea curbei de efort a elevilor în cadrul orelor de curs; -;alcatuirea si gestionarea eficienta si permanenta a bazei de date privind elevii; -;centrarea activitatii didactice pe elev; -;aplicarea unor tehnici adecvate de comunicare cu elevii care manifesta probleme speciale (copii cu cerinte educationale speciale, copii provenind din grupuri dezavantajate etc.).

D. Evaluarea -;elaborarea criteriilor si modalitatilor de evaluare adecvate atât continuturilor, cât si obiectivelor propuse; -;aplicarea tipurilor de evaluare adecvate, asigurând cuantificarea periodica a progresului scolar individual si sustinerea motivatiei pentru învatare; -;utilizarea unor tehnici alternative de evaluare (co-evaluarea si autoevaluarea); -;consemnarea cu regularitate si obiectiv a tuturor elementelor importante din fisa psihopedagogica individuala a fiecarui elev, în vederea monitorizarii dezvoltarii scolare a acestuia; -;corelarea cerintelor programelor scolare cu modalitatile de evaluare; -;monitorizarea progresului scolar, în functie de potentialul individual al fiecarui elev; -;regândirea demersului didactic si ajustarea acestuia în functie de rezultatele obtinute de elevi în procesul de evaluare; -;aplicarea unor tehnici de evaluare adaptate elevilor cu cerinte speciale, cu respectarea standardelor programei scolare; -;asigurarea unei evaluari cu respectarea principiilor docimologice si a eticii profesionale.

 

Odă dentiştilor mei……… 4 February 2009

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 6:57
Tags: , , , , ,

De mic am avut probleme cu dinţii / măselele.Poate de vină e ciocolata.Drept urmare,”din fragedă pediatrie” (e vorba unui fost profesor de lb.franceză) am venit in contact cu mânuitorii cleştelui şi a frezelor stomatologice.

Unul dintre primii dentişti pe care l-am vizitat era gras,albinos şi cam afemeiat.Şi-a făcut treaba pentru care m-am dus: o injecţie,10 minute de aşteptare,după care extracţia ,ce a durat câteva secunde.Îmi amintesc apoi de o doamnă care avea cabinetul la un grup şcolar.Condiţii rudimentare…dar şi-a făcut treaba şi m-a scăpat de durere.Altul avea degetele îngălbenite de nicotină şi ,cât timp am stat în cabinet,a ieşit de vreo două ori să fumeze.Dar şi el şi-a făcut meseria,nici mai bine şi nici mai rău decât ceilalţi.Altul mirosea a alcool (e drept,m-am prezentat la cabinet la o oră destul de ….înaintată).Dar treaba şi-a făcut-o…şi incă cu brio.Pe urmă,a mai fost o doamnă ce părea cam dură,cu un limbaj nu întotdeauna foarte academic.Şi-a dus şi ea la bun sfârşit treaba pentru care ma dusesem la cabinet.

Cum aş putea acum evalua calitatea muncii lor,dacă fiecare şi-a făcut treaba ? Mi-e imposibil !

De fapt,doresc să le mulţumesc acestor dentişti încă pentru ceva:ei mi-au demonstrat,pe pielea,dinţii şi măselele mele,de ce e imposibil să se facă salarizarea profesorilor în funcţie de performanţă………

 

P.S. În această scurtă evocare am vorbit numai despre dentişti,nu şi despre felceri…….character17.gif

 

Cin’ sa fie baietii rai care baga bete in roatele educatiei ? 22 August 2008

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 0:49
Tags: , , ,

Exista opinia,raspandita printre unii profesori,ca marasmul in care se afla invatamantul ar fi consecinta unor actiuni intentionate,subtil coordonate din umbra.Cunoasteti cu totii aceste idei vehiculate:mai usor “exploatezi” o comunitate compusa din indivizi needucati,neinformati etc.Nu e cazul sa reiau aici acest gen de argumentatie.
Alte pareri sustin ca ….da,exista o actiune concertata de subminare,dar care este orchestrata din exterior.Mai direct spus,Europa ne-ar vrea prosti,pentru a nu cuteza a fi altceva decat o mana ieftina de lucru si o piata comoda de desfacere.
Ce sa spun,am intalnit chiar si argumentul ca aceasta atitudine voit rautacioasa (asa zic partizanii teoriei !) a Europei vis-a-vis de invatamantul nostru ar avea la origine un anumit soi de “ciuda”,mai veche,ca vezi-doamne de ce elevii nostri luau asa multe premii (chiar asa ?)la Olimpiade internationale etc.

Sa nu-i uitam si pe cei ce nu dau doi bani pe aceste “teorii ale conspiratiei” si care cred ca starea actuala a invatamantului este numai si numai consecinta nepriceperii celor ce au fost / sunt la timonă.
Asadar,cin’ sa fie,cin’ sa fie ?Masoneria,KGB-ul,Mossadul,CIA,Partidele autohtone sau pur si simplu,nu e nimic de dibuit prin zonă ?

http://sorinborodi.ro

 

Mese si scaune reglabile in scoli 17 August 2008

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 21:47
Tags: , , , ,

Moto
“Ti-am luat seminte,ti-am luat si bomboane
Si un jupon mişto de naylon”
(Ce mult te-am iubit,Paraschivo !-folclor stradal)
Suntem iarasi in fata unui caz evident de similitudine cu actiunea tiganului de a-si cumpara mai intai scorbaciul si numai dupa aceea calul….
Are cineva iluzia ca invatamantul se va imbunatati calitativ dupa aceste paleative ?Sunt bune,nu incape vorba,banci reglabile si alte cele,dar aceasta este prioritatea ?Acest minister da impresia ca nu stie pe ce sa cheltuie acel 6 % din PIB.Sau i se impune o anumita destinatie a bugetului ?Dupa preconizata risipa prin programul “Laptopul” se pare ca urmeaza saparea unei alte gropi afunde,numai buna de inghitit banii de la buget prin aceasta sculer-matritera hotarare.Si toate acestea adaugate la esecul pagubosului AEL,cap de afis deocamdata in topul inutilitatilor. Asadar,seminte, bomboane si jupon,ca sa fac legatura cu moto-ul.
In acest fel,acest Minister seamana tot mai mult cu parintele care ar vrea sa faca educatie copilului sau,dar fiind nepriceput,incearca sa o substituie cu surogate ce vizeaza partea materiala.
Refuz sa cred ca aceasta este adevarata investitie in educatie.

http://sorinborodi.ro

 

Teze matematica 4 May 2008

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 5:54
Tags: , , , , ,

Aici puteti pune intrebari.

 

Cateva probleme ale invatamantului 4 November 2007

Filed under: Amestecate — Sorin Borodi @ 11:34
Tags: , ,

Ordinea si importanta nu sunt corelate.

-Revizuirea grabnica a programelor scolare supraincarcate
-Limitarea prin lege a numarului de ore pe zi la maxim 4/primar, 4-5/gimnazial si 5-6/liceal
-Masuri urgente si reale pentru stoparea fraudarii examenelor (Teze Unice,Bac, Titularizare)
-Introducerea imediata,incepand chai cu anul scolar 2008-2009, a examenului de admitere in licee
-Renuntarea la probele orale la Bacalaureat
-Infiintarea de Centre Locale de Evaluare (CLE),organisme specializate in organizarea oricaror tipuri de examene,in sali dotate cu camere de supraveghere etc.
-Masuri cu eficienta reala pentru eliminarea violentei din scoli,inclusiv prin innasprirea drastica a sanctiunilor
-Introducerea unui examen la finalizarea gimnaziului si a unui examen dupa 2 ani de la inceperea liceului,ca masura pentru cresterea interesului  elevilor fata de scoala
-Mentinerea actualei formule gimnaziu 4 ani,liceu 4ani
-Renuntarea la suprapopularea claselor,prin limitarea,indiferent de nivel,la 20 elevi/clasa
-Reglementarea conceptului “manuale alternative”,sursa de neconcordante si adevarat focar generator de coruptie la nivel inalt;eventual,limitarea la 2 a manualelor /disciplina/clasa.
Depolitizarea reala  a scolii
-Reglementarea salarizarii cadrelor tinere,prin ajustari salariale astfel ca diferenta dintre salariul minim si cel maxim sa nu treaca de 50 %
-Masuri pentru stoparea patrunderii si mentinerii in sistem a unor cadre slab pregatite, inclusiv prin testari periodice strict din materia predata sau/si din punt de vedere pedagogic

-Un management si o politica de atragere,care sa conduca rapid la inlaturarea cadrelor necalificate,

-Accederea spre legalitate a fenomenului meditatiilor si masuri pentru eliminarea situatiilor de constrangere sau de conditionare a notei
-Legislatie care prin prevederile ei sa nu mai permita abuzuri din partea unor cadre de conducere (directori,inspectori etc.)si a fenomenului nepotismului
-Reglementari simple si clare asupra  modului de numire a  personalului didactic
-Renuntarea la propunerea organizarii concursului de titularizare in scoli si revenirea la examenul national de titularizare,desfasurat in conditii corecte
-Introducerea unui sistem eficient de stabilire si promovare a valorii,deocamdata lipsind criterii reale de stabilire a competentei cadrelor didactice,fiind astfel incurajata superficialitatea prin acordarea de ‘puncte’ pentru activitati fara nicio eficienta si semnificatie directa pentru elevi
-Necesitatea validarii directorului in CA,inaintea concursului
-Includerea in CA a tuturor cadrelor calificate din scoala
-Eliminarea nebulozitatii legislative privitoare la miscarea personalului didactic si modul de salarizare,prin simplificarea la maxim a tuturor reglementarilor
-Simplificarea pana la o transparenta totala a modului de finantare a scolilor,pentru evitarea dependentei -in sens negativ- a scolilor de autoritatile locale
-Aplicarea cu prudenta si moderatie ,dar ferm,a descentralizarii,tinand cont de conditiile actuale ale tarii,astfel incat afirmatia  ‘invatamantul este prioritate nationala’ sa aiba acoperire,iar educatia sa nu depinda de subiectivismul autoritatilor locale
Si ar mai fi…….